newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
Slider_1884x866_godziny_listopad

Non-standard opening hours:

Stokrotka

Monday – Saturday: 7:00 am – 10:00 pm
Sunday: 9:00 am – 9:00 pm
Non-trade Sunday: closed

More

Żabka

Monday – Saturday: 7:00 am – 10:00 pm
Sunday: 9:00 am – 9:00 pm
Non-trade Sunday: closed

More

Samsung Service Plaza

Monday – Saturday: 9:00 am – 7:00 pm
Sunday: closed
Non-trade Sunday: closed

More

Multikino

Multikino is opened half an hour before the first show. Actual repertoire you will find HERE.

We are open every Sundays form 11:00 am to 9:00 pm.

More

Bank BNP Paribas

– monday: 10:00 – 18:00

– tuesday-friday: 09:00 – 17:00

– saturday-sunday: closed

– non-trade sunday: closed

More

Rossmann

Monday – Friday: 8:30 am – 9:00 pm
Saturday: 08:30: am – 9:00 pm
Sunday: 10:00 am – 8:00 pm
Non-trade Sunday: closed

More

Telakces.com

monday – friday: 10.00 am – 6.00 pm
saturday and sunday: closed
Non-trade Sunday: closed

More

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.