newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_contact

Contact form

The administrator of personal data is Estlin Investments limited liability company with its registered office in Warsaw (zip code: 00-839) at ul. Towarowa 28 (hereinafter referred to as the Company). Personal data to the extent specified in the formula must be supported by the Company in marketing transactions, in accordance with the expressed consent pursuant to art. 6 clause 1 point a complaint to the European Parliament 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of persons using a connection with personal data and in a case subject to restrictions on such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR). Personal data may be disclosed to employees or associates of the Company, as well as entities providing support to the Cooperative for the purposes of commissioned services and novels in accordance with concluded contracts, as well as available entities referred to in the consent clause. Personal data processed in the above the target must be used until. Every person has the right to access their data and rectify, delete, limit, transfer or object to their use, the right to consent in the event of a situation without affecting the lawfulness of the data before its cancellation. The data subject has the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, if he considers that the processing of his personal data violates the provisions of the GDPR. Providing personal information is voluntary.


By providing an e-mail address, I agree to the processing of my personal data provided by Estlin Investments limited liability company with its registered office in Warsaw (address: Towarowa 28, 00-839 Warsaw) in order to respond to the notification submitted via the contact form.


Galeria Katowicka
ul. 3-go Maja 30
40-097 Katowice
info point: 32 41 41 601
administration office: 32 41 41 290

e-mail: kontakt@galeriakatowicka.eu

Apsys Polska is responsible for the management of Galeria Katowicka, the day-to-day operation of the facility and issues related to the lease of retail space. APSYS is one of the leading operators of the shopping center industry in Poland and France. The company was founded in 1996 and acts as an investor, developer, rental agent, project manager and property manager. He creates innovative, “tailor-made” projects that take into account the specificity of the place, social context and the natural environment. The company’s largest investments include Manufaktura in Łódź and Posnania in Poznań.

APSYS Polska currently manages 1,126,097 sq m. GLA in 25 shopping centers located in 17 largest cities in Poland. The company and its projects have been repeatedly awarded by PRCH, ICSC, Europa Property and CiJ in the fields of development, management and marketing.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.