newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_aktualnosci

Wykłady Otwarte na antresoli – 9.04

W środę, 9 kwietnia br., w godzinach 16:00 – 19:30 w ramach X Studenckiego Festiwalu Nauki, największego wydarzenia promującego dyskurs akademicki w regionie, na antresoli Galerii Katowickiej odbędą się Wykłady Otwarte z udziałem pracowników naukowych z Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Zarządzania UŚ:

1. Godz. 16:00-16:30, dr hab. Piotr Wróblewski, „Konsumpcja – zabójcza aplikacja Zachodu?”

Dr hab. Piotr Wróblewski – doktor habilitowany, socjolog kultury, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu. Autor książek „Społeczność czeska w Zelowie” (1996) oraz „Mobilizacja i konflikt etniczny” (2007). Prowadzi projekt badawczy „Socjologia mody. Formy ubioru i fasady osobiste studentów”.

2. Godz. 16:45-17:15, prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, „Kapitał psychologiczny a szczęście w życiu i kariera zawodowa”

Prof. Barbara Kożusznik jest psychologiem specjalizującym się w problematyce psychologii organizacji i zarządzania, autorką 24 książek autorskich lub współautorskich, ponad 90 artykułów naukowych poświęconych problematyce kierowania, doskonalenia pracy zespołów pracowniczych oraz rozwoju i doskonalenia skuteczności działania także w roli menedżera oraz około 30 niepublikowanych prac na temat diagnozowania psychospołecznego stanu organizacji i wprowadzania zmian organizacyjnych. Zainteresowania naukowe prof. Barbary Kożusznik skupiają się na zagadnieniach efektywności pracy kierownika oraz na problematyce efektywności funkcjonowania zespołów pracowniczych, jak również na praktycznym zastosowaniu wyników badań do praktyki zarządzania.

3. Godz. 17:30-18:00, dr Barbara Smorczewska, „Nawigowanie karierą”

Zainteresowania naukowe dr Barbary Smorczewskiej opierają się na psychologii pracy i organizacji, psychologii kariery, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz indywidualnymi celami zawodowymi młodych osób. Współpracuje stale z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz European Association of Work and Organizational Psychology.

4. Godz. 18:15-18:45, dr Dariusz Kajewski, „Odkrywanie tajemnic fizyki”

Dr Dariusz Kajewski zajmuje się badaniami właściwości ferroelektrycznych w ciele stałym w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem jego zainteresowania jest również mikroskopia bliskich oddziaływań, która pełni ważną rolę w nanofizyce. Chętnie angażuje się w popularyzację fizyki. Jest jednym z założycieli „Śląskiej Kawiarni Naukowej”.

5. Godz. 19:00-19:30, prof. zw. dr hab. Henryk Fontański, „O Łemkach i ich języku”

Zainteresowania naukowe prof. Henryka Fontańskiego skupiają się wokół językoznawstwa wschodniosłowiańskiego oraz językoznawstwa konfrontatywnego. Dotyczą przede wszystkim składni języka rosyjskiego w konfrontacji z językiem polskim w ujęciu komunikacyjno-funkcjonalnym oraz opisu gramatycznego współczesnego języka Łemków. Zajmował się również statystyką językową, teoretycznymi podstawami badań konfrontatywnych, jak również zagadnieniami dydaktycznymi.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.