Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorcy w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem www.galeriakatowicka.eu, którego właścicielem jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa).

Naszym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony prywatności Usługobiorców korzystających z Serwisu i/lub Usług zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki pozwalające Usługobiorcom na bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. W odniesieniu do takich linków Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez administratorów tych stron internetowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu i/lub Usług jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636799.

Zasady zbierania danych

 1. W trakcie korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące sposobu korzystania z Serwisu przez Usługobiorców oraz adresy IP urządzeń końcowych, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, data i czas wizyty, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 2. Skorzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu i/lub Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych. Niepodanie tych danych może ograniczyć możliwość korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu i/lub Usług.
 3. W ramach Serwisu zamieszczony jest formularz kontaktowy, Formularza Usługi Newslettera oraz Formularz rejestracji Listy prezentów. Wypełnienie tych formularzy związane jest z koniecznością podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych.

Zakres i zasady przetwarzania danych formularza kontaktowego

 1. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z formularza kontaktowego zamieszczone w nim dane będą wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę w formularzy kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody Usługobiorcy, którego dane dotyczą. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Zakres i zasady przetwarzania danych Usługi Newsletter

 1. W celu skorzystania z Usługi Newslettera Usługobiorca zostanie poproszony o podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, płci, kodu pocztowego oraz adresu zamieszkania.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z Usługi Newslettera podany przez Usługobiorcę adres e-mail jest wykorzystywany w celu wysłania Usługobiorcy newslettera. Szczegółowe zasady przesyłania newslettera określa Regulamin Newslettera.
 3. Informacje podane przez Usługobiorcę w Formularzu Usługi Newslettera pozwalają dostosować zawartość newslettera do potrzeb i zainteresowań Usługobiorcy.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Usługobiorcy, którego dane dotyczą. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania Formularza Usługi Newslettera.

Zakres i zasady przetwarzania danych Listy prezentów

 1. W celu skorzystania z Listy prezentów Usługobiorca zostanie poproszony o podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z Listy prezentów podany przez Usługobiorcę adres e-mail jest wykorzystywany w celu wysłania Usługobiorcy powiadomień. Szczegółowe zasady Listy prezentów określa Regulamin Listy Prezentów.
 3. Informacje podane przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracji Listy prezentów pozwalają na poprawne korzystanie z tego serwisu Usługobiorcy.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Usługobiorcy, którego dane dotyczą. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas wypełniania Formularza rejestracji.

Uprawnienia Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania tych danych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania – w takim przypadku Usługobiorca akceptuje fakt, że zaprzestanie przetwarzania danych może wiązać się z zaprzestaniem świadczenia Usług.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi Newslettera. Rezygnacja z Usługi Newslettera następuje w sposób określony w Regulaminie Newslettera.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Listy prezentów. Rezygnacja z Listy prezentów następuje w sposób określony w Regulaminie Listy prezentów.