newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_aktualnosci

W Katowickiej powstaje obraz w niezwykle rzadkiej technice przed-klasycznej

Jak powstają dzieła w niezwykle rzadkiej technice realizmu przed-klasycznego, wywodzącej się ze średniowiecza? Dlaczego mistrzowie tej techniki nie podpisują swoich dzieł nazwiskiem? Jak pracuje jedna z niewielu na świecie kobiet tworząca takie obrazy? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź na poziomie +2 naszej Galerii. To tu, przy przeszklonej ścianie nieopodal strefy restauracyjnej, przy jednym ze stolików z widokiem na przyległe kamienice, powstają szkice i przedmalarskie akwarele Katarzyny Meres. Powstanie z nich obraz Katowic – Making cities vibe”.

Artystka przewiduje, że prace nad obrazem olejnym potrwają około 10 tygodni. Dzieło przedstawiające centrum miasta powstanie na lnianym płótnie 80 x 100 cm. Przy tworzeniu, zgodnie z tradycją szkoły malarskiej, towarzyszy jej mistrz. Styl realizmu przed-klasycznego wymaga cierpliwości, dzieła powstają wieloetapowo, każdy element jest starannie przemyślany i nie ma miejsca na przypadek. Finalne stworzenie obrazu zajmuje 1 000-2 000 godzin. Nakłada się minimum 40 warstw farby olejnej, a każda nich jest na tyle wyrafinowana, aby utrzymywać wyczuwalność struktury płótna. Nie ma tu tematów politycznych ani religijnych, aktów męskich, agresji, przemocy czy choroby. Sposób uczenia się techniki i relacja pomiędzy mistrzem a uczniem sprawia, że obrazy wykonywane w tym stylu mają w sobie coś magicznego – zapraszamy, sprawdźcie to sami!

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.