newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_aktualnosci

Premiera spektaklu “Out of structure” na Scenie w Galerii Katowickiej!

W sobotę, 26 stycznia o godzinie 19:00, na Scenie w Galerii odbędzie się premiera spektaklu „Out of structure” według koncepcji choreografki Anny Piotrowskiej, kierowniczki zespołu tancerzy Teatru Rozbark.

Sam tytuł spektaklu odnosi się do filozofii baroku, w którym to okresie ścierały się dwa nurty: racjonalizm i empiryzm. Podczas przedstawienia zobaczymy „starcie” tych dwóch światów, ich uzupełniające się światopoglądy, wypełniające kształt barokowej perły, tworzące porządek i formę spektaklu. Będą to strukturalno-niestrukturalne poszukiwania cielesne, odzwierciedlające okresu baroku – pełnego dziwności, nietypowości, bogactwa ozdób i awangardy. Mądrość, uzyskiwana dzięki potędze umysłu, łączy się z poznawaniem świata poprzez zmysły i doświadczenie. Jak uda się to przekazać? Zapraszamy na spektakl. Wstęp jest wolny, ale obowiązują zapisy: fundacja@wielkiczlowiek.pl.

z24397380V,W-Galerii-Katowickiej-bedzie-miala-miejsce-premier

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-803), przy Aleje Jerozolimskie 56C (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.