newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_aktualnosci

Krwiobus czeka na placu przed Katowicką

Jak informuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, aktualnie brakuje prawie wszystkich grup krwi. Jej uzupełnianiu w lecznicach nie służy okres urlopowy ani tym bardziej pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown. Dziś stany magazynowe najcenniejszego z lekarstw są zatrważająco niskie. W sierpniu krew można oddawać na placu przy Galerii Katowickiej – tu przez 24 dni bieżącego miesiąca stacjonuje mobilny punkt poboru.

Czy wiecie, że od stycznia br. w mobilnym punkcie poboru zlokalizowanym przed Katowicką, krew oddało około 1 400 dawców? Szacując, że jedną jednostką krwi można uratować życie 3 osób, tylko w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy udało się pomóc ponad 4 000 pacjentów dolnośląskich szpitali i klinik. To bardzo dobry wynik! Pamiętajmy jednak, że krew ma krótki termin ważności – wynosi on zaledwie 35 dni, dlatego tak ważne jest regularne uzupełnianie jej zapasów.

Na placu przed Katowicką sierpniowe akcje honorowego krwiodawstwa będą odbywać się niemal każdego dnia. Najbliższe  zaplanowano na: 4-8 sierpnia oraz  w kolejnych tygodniach od 10 sierpnia. Cały harmonogram wraz z dokładnymi godzinami stacjonowania ambulansu dostępny jest na stronie: rckik-katowice.pl/kalendarium.

Krew mogą oddać ochotnicy, którzy nie mieli styczności z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, nie mają objawów infekcji i nie są objęci kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym. Na miejscu zachowane są szczególne środki ostrożności, a przed pobraniem odbywa się obowiązkowe mierzenie temperatury ciała, dezynfekcja rąk i wypełniany jest formularz lokalizacyjny.

Serdecznie zapraszamy! Niech w tym miesiącu będzie jeszcze więcej donacji!

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.