newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_aktualnosci

Gratulujemy obrony dyplomu

Galeria Katowicka jest miejscem wielu ciekawych wydarzeń. Miło nam się pochwalić, że w ostatnim czasie, w CO-WORKING ROOM na poziomie +2 odbyła się obrona dyplomu studentki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – Sandra Trela z sukcesem zaprezentowała swoją pracę dyplomową pt. „Postrzegalnia”.

Praca składała się z 3 instalacji optycznych –  dwóch stojaków umożliwiających inny odbiór pejzażu, oraz stołu, który zmienia odbicia oraz z serii grafik stworzonych za pomocą owych stojaków. „Postrzegalnia” została stworzona w celu nadania pretekstów do podziwiania przeróżnych pejzaży, mimo, że przezroczystych, to odmiennych, ponieważ wstawionych w różny kontekst. Tę samą rzecz można zobaczyć na wiele różnych sposobów, pod różnym kątem, w innej odległości, blisko lub z dystansu, a instalacja „Postrzegalni” ma właśnie to umożliwić.

Sandra Trela dyplom realizowała w pracowni intermediów i technik cyfrowych u dr. Dariusza Gajewskiego, na Grafice Warsztatowej na wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Gratulujemy!

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.