newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_aktualnosci

Galeria Katowicka włącza się w Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

Czy wiecie, dlaczego 6 października wiele obiektów na świecie rozświetla się na zielono? Obchodzony jest wtedy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego, a zielony kolor jest znakiem solidarności z osobami cierpiącymi na MPD. Obecnie na świecie jest ponad 17 milionów osób dotkniętych tą niepełnosprawnością. Na zielono zabłysną również setki profili społecznościowych – ambasadorami kampanii zostali m.in. Cezary Żak, Robert Janowski, Maria Pakulnis, Maciej Pieprzyca, Mateusz Grzesiak, Agnieszka Sienkiewicz. Nasze Centrum również dołącza do tego wydarzenia, wspierając ogólnopolską kampanię #17milionów.

Tegoroczna edycja, oprócz działań mających na celu uwrażliwienie polskiego społeczeństwa oraz zwrócenia uwagi na problemy dzieci dotkniętych MPD, wzrostu świadomości na temat mózgowego porażenia dziecięcego, koncentruje się na wdrożeniu programu profilaktyki neurogennego zwichnięcia stawów biodrowych, którym zagrożonych jest ponad 40% dzieci z MPD.

Grafika ogólna Kampanii 17milionów

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-803), przy Aleje Jerozolimskie 56C (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.