1. Usługa jest dostępna na terenie Centrum Handlowego Galeria Katowicka w Katowicach.
 2. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne, koszty zakupów w całości pokrywa Klient.
 3. Usługa obejmuje ustalenie preferencji i potrzeb Klienta, określenie budżetu na zakupy, wspólne zakupy ze stylistką, która udziela porad w zakresie stylizacji, w tym dotyczących podkreślenia atutów sylwetki Klienta oraz doboru fasonów, kolorów i akcesoriów.
 4. Skorzystanie z Usługi wymaga wcześniejszego dokonania rezerwacji terminu na stronie internetowej: http://www.galeriakatowicka.eu w zakładce STYLISTKA, poprzez wybór jednego z dostępnych terminów oraz wypełnienie i wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza.
 5. Poprawnie zarezerwowany termin jest potwierdzony wiadomością mailową.
 6. Usługa dostępna jest zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej http://www.galeriakatowicka.eu w zakładce STYLISTKA.
 7. Spotkanie ze stylistką rozpoczyna się o zarezerwowanej godzinie w Punkcie Informacyjnym na poziomie 0 naprzeciwko wejścia od strony ul. 3 Maja w Centrum Handlowym Galeria Katowicka.
 8. Spotkanie będzie trwało nie dłużej niż 2 godziny zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej http://www.galeriakatowicka.eu w zakładce STYLISTKA. W przypadku spóźnienia Klienta na potwierdzoną godzinę rozpoczęcia spotkania ze stylistką czas spotkania zostaje skrócony, gdyż o wskazanej godzinie następuje koniec spotkania.
 9. Istnieje możliwość zrezygnowania z udziału ze spotkania, jednak najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedzającego spotkanie – telefonicznie (32 41 41 601).
 10. Jedna osoba może skorzystać z usługi dwa razy w roku.
 11. Jedna osoba może zarezerwować i skorzystać z tylko jednego terminu jednego dnia.
 12. Rezerwacja odwołana później niż do godziny 13.00 dnia poprzedzającego wybrane i potwierdzone spotkanie traktowana jest jako wykorzystana i wchodzi w pulę dwóch możliwych spotkań w roku.
 13. Apsys Polska S.A jako zlecający usługę zastrzega sobie możliwość zmiany terminów podanych w harmonogramie i odwołania zaplanowanej usługi z uwagi na ważne okoliczności losowe.
 14. Apsys Polska S.A. jako zlecający usługę zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania usługi. Informacja o zmianach będzie dostępna w Punkcie Info w Galerii Katowickiej oraz na stronie http://www.galeriakatowicka.eu w zakładce STYLISTKA. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 15. Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636799, REGON: 365395501, NIP: 5223071442 („Spółka”). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną poniżej zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi bądź do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do realizacji usługi oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.