newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej

logo_Katowicka_dla_AUTYZMU_z_droga-i_ikonkami
Czym jest Autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym o charakterze neurologicznym.

Z uwagi na różnorodne objawy i ich natężenie mówimy o SPEKTRUM AUTYZMU.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu wpływają na funkcjonowanie człowieka, w tym na sposób odbierania bodźców, sposób komunikowania się i myślenia. Sposób ten nie jest lepszy ani gorszy, jest po prostu INNY. Tak, jak inny jest każdy z NAS.

Czym autyzm NIE jest:

 • Chorobą
 • Niewychowaniem.
 • Złośliwością.
 • Dziwactwem.
 • Agresją.
 • Zaburzeniem osobowości.

Zachowania, z którymi możemy spotkać się u osoby ze SPEKTRUM AUTYZMU:

Kontakty społeczne i komunikacja:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktu,
 • unikanie kontaktu wzrokowego,
 • trudności ze zrozumieniem złożonych komunikatów,
 • odbieranie komunikatów w sposób dosłowny,
 • mówienie wprost co myśli, nawet jeśli może to urazić drugą osobę.

Zachowanie:

 • reagowanie nieadekwatnie do sytuacji
  np. śmiechem lub płaczem,
 • zachowanie się w nietypowy sposób np. kręcenie się w kółko, machanie rękami, klaskanie itp.
 • powtarzanie słowa lub zdania,
 • reagowanie agresją lub krzykiem w sytuacji zagrożenia, niezaplanowanej zmiany lub przeciążenia bodźcami.

Reakcje na bodźce:

 • nadwrażliwość na bodźce np. dźwięki, światło, migające obrazy, zapachy, dotyk;
 • bardzo niska wrażliwość na bodźce np. na dotyk

Jak ułatwić codzienne życie osobie ze SPEKTRUM AUTYZMU?

 • mów prostymi słowami,
 • mów bez przenośni, przysłów i metafor,
 • zadawaj proste, konkretne pytania,
 • nie wymagaj kontaktu wzrokowego, jego brak nie oznacza braku szacunku do rozmówcy,
 • okaż życzliwość,
 • nie krytykuj,
 • nie wyśmiewaj,
 • zachowaj spokój
 • nie udzielaj „złotych rad” opiekunom osoby ze spektrum,
 • pamiętaj, że nietypowe zachowania mogą być reakcją obronną osoby ze spektrum autyzmu na trudną dla niej sytuacje, nadmiar lub niedobór bodźców,
 • jeśli to możliwe, usuń lub zredukuj bodziec np. ścisz muzykę, zmniejsz natężenie światła, wyłącz błyskające urządzenia,
 • jeśli osoba nie reaguje na dotyk, głos – powtórz polecenie stonowanym głosem.

Udogodnienia dla osób ze spektrum autyzmu w Galerii Katowickiej:

 • Pokój Wyciszenia – przeznaczony dla dzieci jak i osób dorosłych ze spektrum autyzmu, o obniżonej tolerancji na bodźce. Pokój znajduje się na poziomie +1.
 • Ciche godziny – w każdą sobotę od godziny 9.00 do 11.00 w Galerii Katowickiej na pasażach zostanie wyłączona muzyka.
 • Sklepy Przyjazne dla osób ze spektrum autyzmu – na prośbę klienta w oznaczonych sklepach istnieje możliwość ściszenia muzyki i/lub przygaszenia świateł.
 • Aplikacja mobilna – funkcja wyszukiwania Sklepów Przyjaznych dla osób z autyzmem oraz nawigacji do sklepów i Pokoju Wyciszenia.

Mocne strony osób ze spektrum autyzmu:

 • świetna pamięć;
 • bogata wyobraźnia przestrzenna;
 • autentyczność;
 • nieszablonowy sposób myślenia i rozwiązywania problemów;
 • przestrzeganie reguł;
 • elokwencja (Zespół Aspergera)
 • dokładność;
 • niesamowita umiejętność koncentracji na tematach, którymi są zainteresowane.

Pamiętaj, najpierw zobacz CZŁOWIEKA, później autyzm.

Więcej informacji: www.metis.pl/autyzm

Pobierz ulotkę: tutaj

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

 • MĘŻCZYZNA
 • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.