14 i 15 października w naszym co-workingu odbywać się będą godzinne warsztaty, na których nauczymy się od ekspertów jak niewielkim kosztem uratować ulubione ciuchy, jak dodać im blasku lub – w ostateczności – jak dać im drugie życie w zupełnie nowej formie!

Bądź odpowiedzialny, ekologiczny i nieziemsko kreatywny!

Osoby uczestniczące w warsztatach poznają możliwości przerabiania ubrań przez ich ozdabianie różnymi dodatkami krawieckimi, specjalnymi farbami do tkanin jak również tajniki prostego przetwarzania ubrań bez szycia i specjalnych dodatków. Ponadto warsztaty, to inspiracja do wykorzystania niepotrzebnych ubrań, dania im drugiego życia dzięki spojrzeniu na nie jako na surowiec do kreatywnego przetworzenia. Powstaną podkładki pod kubki, osłonki na doniczki, organizery na materiały, zabawki dla zwierząt i dekoracje. Warsztaty skierowanie są do wszystkich osób zainteresowanych modą odpowiedzialną.

Dla osób dorosłych i młodzieży. Dzieci tylko pod opieką.

UWAGA! NA WARSZTATY MOŻESZ SIĘ ZAPISAĆ TYLKO DO 13 PAŹDZIERNIKA!

GK_flesz fashion_warsztaty_700x600

FORMULARZ

  Loading...

  Klauzula Informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku) zebranych podczas procedury wyłaniania modeli/modelek oraz w ramach fotorelacji i wideo-relacji jest Agencja 5AM Karolina Musiał, z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Krakowskiej 7/3, 41-400 Mysłowice, NIP 6252396727, Regon 24295235.

  2. Wizerunek pozyskany w toku sesji zdjęciowej zostanie przekazany do działań promocyjnych i marketingowych podmiotom działającym na zlecenie Galerii Katowickiej.

  3. Oświadczenia dotyczące osób poniżej 16 roku życia składane są przez ich opiekunów prawnych.

  4. Uczestnik lub jego Opiekun prawny ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania jak również zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

  5. Administrator oświadcza, iż dane/wizerunek nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.