Політика конфіденційності визначає порядок опрацювання та захисту персональних даних Користувача у зв’язку з використанням вебсайту, доступного за адресою www.galeriakatowicka.eu, власником якого є Estlin Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością з місцезнаходженням у Варшаві (ul. Towarowa 28, 00-839 Варшава).

Нашою метою є забезпечення належного рівня захисту конфіденційності Користувачів, які користуються Вебсайтом та/або Послугами, відповідно до положень Закону від 18 липня 2002 року “Про надання електронних послуг” (Законодавчий вісник за 2017 рік, поз. 1219, з наступними змінами) та Закону від 29 серпня 1997 року “Про захист персональних даних” (Законодавчий вісник за 2016 рік, поз. 922, з наступними змінами).

На Вебсайті можуть бути розміщені посилання, що дозволяють Користувачеві отримати прямий доступ до інших вебсторінок. Що стосується таких посилань, Постачальник послуг залишає за собою право не нести відповідальність за політику конфіденційності, яку застосовують адміністратори цих вебсторінок.

Контролер персональних даних

Контролером персональних даних Користувачів, які опрацьовуються у зв’язку з використанням Вебсайту та/або Послуг, є Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością з місцезнаходженням у Варшаві (ul. Towarowa 28, 00-839 Варшава), внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру Окружним судом столичного міста Варшави у Варшаві, XII Господарським відділом Національного судового реєстру під номером KRS 0000636799.

Правила збору даних

 1. При використанні Вебсайту автоматично збираються дані про спосіб використання Вебсайту Користувачами, а також IP-адреси кінцевих пристроїв, тип браузера, тип операційної системи, дату і час відвідування, кількість з’єднань, кількість відкритих підсторінок Вебсайту, переглянутий контент.
 2. Використання певних функцій Вебсайту та/або Послуг може вимагати від Користувача надання персональних даних. Ненадання таких даних може обмежити можливість користуватися певними функціями Вебсайту та/або Послуг.
 3. На Вебсайті розміщені контактна форма, форма реєстрації на отримання розсилки та форма реєстрації списку подарунків. Заповнення цих форм пов’язане з необхідністю надання Користувачем своїх персональних даних.

Обсяг та принципи опрацювання даних контактної форми

 1. Якщо Користувач використовує контактну форму, введені в неї дані будуть використані для відповіді на запит, зроблений за допомогою контактної форми.
 2. Персональні дані, надані Користувачем у контактній формі, опрацьовуються на підставі згоди Користувача, якого ці дані стосуються. Згода надається шляхом проставлення відмітки у відповідному полі під час заповнення контактної форми.

Обсяг та принципи опрацювання даних у рамках Послуги розсилки новин

 1. Для того, щоб користуватися Послугою розсилки новин, Користувачу буде запропоновано надати наступні дані: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, стать, поштовий індекс та адресу проживання.
 2. У разі згоди на користування Послугою розсилки новин, надана Користувачем адреса електронної пошти використовується для надсилання Користувачеві інформаційної розсилки. Детальні правила надсилання розсилки новин викладені у Правилах розсилки новин.
 3. Інформація, надана Користувачем у Формі реєстрації на отримання розсилки, дає можливість адаптувати зміст розсилки до потреб та інтересів Користувача.
 4. Персональні дані опрацьовуються на підставі згоди Користувача, якого вони стосуються. Згода надається шляхом проставлення відмітки у відповідному полі під час заповнення Форми реєстрації на отримання розсилки.

Обсяг та принципи опрацювання даних у рамках Списку подарунків

 1. Для того, щоб скористатися Списком подарунків, Користувачу буде запропоновано надати наступні дані: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти.
 2. У разі згоди на користування Списком подарунків, надана Користувачем адреса електронної пошти використовується для надсилання Користувачеві повідомлень. Детальні правила використання Списку подарунків викладені у Правилах користування Списком подарунків.
 3. Інформація, надана Користувачем у Формі реєстрації Списку подарунків, дозволяє Користувачеві коректно користуватися даною послугою.
 4. Персональні дані опрацьовуються на підставі згоди Користувача, якого вони стосуються. Згода надається шляхом проставлення відмітки у відповідному полі під час заповнення форми реєстрації.

Права Користувача

 1. Користувач має право на доступ, доповнення, оновлення або виправлення персональних даних, що стосуються його, а також право вимагати припинення опрацювання таких даних, при цьому Користувач погоджується з тим, що припинення опрацювання може спричинити за собою припинення надання Послуг.
 2. Користувач може відмовитися від Послуги розсилки новин у будь-який час. Відмова від Послуги розсилки новин відбувається в порядку, визначеному у Правилах розсилки новин.
 3. Користувач може в будь-який час відмовитися від користування Списком подарунків. Відмова від користування Списком подарунків відбувається в порядку, визначеному у Правилах користування Списком подарунків.