newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej

logo_Katowicka_dla_AUTYZMU_z_droga-i_ikonkami
What is Autism?

Autism is a neurological developmental disorder.

Due to the variety of symptoms and their intensity, we are talking about the AUTISM SPECTRUM.

Autism spectrum disorders affect human functioning, including how to pick up stimuli, how to communicate and think. This method is neither better nor worse, it is just OTHER. Yes, how different is each of us.

What autism is NOT:

 • Disease
 • No Education.
 • Malice.
 • Quirk.
 • Aggression.
 • Personality disorder.

Behaviors with which we can meet a person from the AUTISM SPECTRUM:

Social contacts and communication:

 • difficulties in making contact,
 • avoidance of eye contact,
 • difficulties in understanding complex messages,
 • receiving messages in a literal way,
 • telling straight what he thinks, even if it may offend another person.

Behavior:

 • reacting inadequately to the situation
  e.g. laughing or crying,
 • Behavior in an unusual way such as turning around, waving hands, clapping etc.
 • repeating a word or sentence,
 • responding with aggression or shouting in a situation of danger, unplanned change or overloading with stimuli.

Reactions to stimuli:

 • hypersensitivity to stimuli, eg sounds, light, flashing images, smells, touch;
 • very low sensitivity to stimuli, e.g. to touch

How to make everyday life easier for a person from the SPECTRUM AUTISM?

 • speak in simple words,
 • speak without figurations, proverbs and metaphors,
 • ask simple, specific questions,
 • do not require eye contact, its lack does not mean disrespect to the interlocutor,
 • show kindness,
 • do not criticize,
 • do not mock,
 • stay calm
 • do not give “golden advice” to the guardians of the spectrum person,
 • remember that unusual behaviors may be a defensive reaction of a person from the autism spectrum to situations difficult for her, excess or deficiency of stimuli,
 • if possible, remove or reduce the stimulus, for example, reduce the volume, reduce the intensity of light, turn off the flashing devices,
 • if the person does not respond to the touch, voice – repeat the command with a low voice.

Facilities for people with autism spectrum in Galeria Katowicka:

 • Mute Room – designed for children and adults with autism spectrum, with reduced tolerance to stimuli. The room is located on the +1 level.
 • Quiet hours – every Saturday from 9.00 to 11.00 in Galeria Katowicka, music will be turned off on the passages.
 • Stores Friendly to people with autism spectrum – at the request of the customer in marked stores, it is possible to turn down the music and / or dim the lights.
 • Mobile application – search function for People Friendly with Autism and navigation to shops and Peace of Mute.

Strengths of people with autism spectrum:

 • great memory;
 • rich spatial imagination;
 • authenticity;
 • unconventional way of thinking and solving problems;
 • compliance with the rules;
 • eloquence (Asperger Syndrome)
 • accuracy;
 • amazing ability to focus on topics they are interested in.

Remember, first see HUMAN, then autism.

More information: www.metis.pl/autyzm

Download leaflet: here

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

 • MALE
 • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.