newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_directions

You can get to Galeria Katowicka on foot, by bike or by car. You can also choose between getting here by train, by bus or by tram.

Galeria Katowicka is located next to the Railway Station.

Bike parking racks are located at the Plac Szewczyka square near the main entrance to Galeria Katowicka.

Navigate to Galeria

Galeria Katowicka is directly connected with the underground bus terminal of the municipal and regional Union of Transport (KZK GOP). The following bus lines have their stop at the terminal:0, 9, 10, 12, 37, 48, 50, 110, 115, 193, 297, 600, 672, 674, 689, 812, 910, Lotnisko (Airport)

The following bus stops are also located in near proximity:
Katowice Andrzeja Dworzec: 51, 120, 130, 130N, 133, 170, 632, 880, 910, Lotnisko (Airport)

Katowice Rynek: 820, 830,830N

Katowice Stawowa (Mickiewicza): 6, 7, 297N, 657N,840, 840N, 870, 905N

Check actual schedule

Navigate to Galeria

Galeria Katowicka has 1,200 parking spaces located at two levels: -2 (green parking lot) and -3 (blue parking lot). Access to the underground parking lot from Słowacki Street or through the tunnel from Dworcowa Street.

From Monday to Sunday, between 7:00 hrs and 24:00 hrs, the first two hours of parking are FREE OF CHARGE

Each additional hour of parking costs PLN 3.00.

The parking lot is open 24h.

Navigate to Galeria

Galeria Katowicka is directly connected with the main railway station on the side of the Plac Szewczyka square. Entrance is located in the central part of the new station hall.

Check train schedule

The following tram lines stop at the main entrance to Galeria Katowicka at 3-go Maja Street: 7,20,40

Other tram stops in the vicinity are:
Katowice Rynek: 6,7,11,16,19,33
Katowice Rynek (Teatr Śląski): 6,7,11,14,15,16,19,20,33,36,40
Katowice Św. Jana: 6,11,14,15,16,19,33,36

Check actual schedule

Navigate to Galeria

Galeria Katowicka is located in the very heart of the city next to the railway station. You can get there on foot from the Main Square by going along Młyńska Street or 3-go Maja Street.

The main entrance to Galeria Katowicka is from 3-go Maja Street (intersection with Stawowa Street). When approaching from the Plac Szewczyka square or Słowacki Street, you can enter Galeria Katowicka through the new railway station hall.

Navigate to Galeria

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.