newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_news_v2

SHOP LOCAL! – Polish designers in Galeria Katowicka

This weekend (May 10-11), the SHOP LOCAL! project is going to show up in Katowice for the first time ever. The fair of Polish designers’ clothes, accessories and jewelry will give the visitors of Galeria Katowicka an excellent chance to shop for unique items which previously have only been available on-line. The event also involves “The Silesian Bloggers Showdown” aimed at selecting the best 2014 spring/summer outfit.

SHOP LOCAL! is a pop-up type of event, which means that a store or a stand appears at a given place for a limited period of time only. The objective of SHOP LOCAL! is to present various designers that boast innovativeness and creativity. It is also an opportunity for them to establish face-to-face contact with potential customers. This periodic event held in a number of Polish cities promotes designs which would otherwise be known only from the Internet.

SHOP LOCAL! showcases local designers and convinces consumers that it is possible to efficiently combine unique apparel with items from clothes chain stores. One-of-a-kind designs, unusual materials, exclusive collections at appealing prices.

Galeria Katowicka’s mezzanine will be used by approx. 50 brands, including “Cuda Krowskie” – a company founded by two students of architecture from Katowice.

SHOP LOCAL! will take place on May 10-11 in Galeria Katowicka, at the mezzanine located beyond the food-court. The event is going to last from 9:00 am to 9:00 pm on Saturday and between 10:00 am and 8:00 pm on Sunday.

Entrance is free of charge!

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-803), przy Aleje Jerozolimskie 56C (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.