newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej

Store opened during a pandemic Coronavirus COVID-19.

PASMANTERIA (HABERDASHERY) is a place not only for those interested in sewing and needlework, but for anyone who appreciates a unique style and interesting accessories. Based on examples of West-European stores, we decided to open a professional haberdashery in the Galeria Katowice. You will find a wide range of laces and ribbons from the latest Italian collections, fashionable colors and unique series.

We also offer the largest selection of buttons in Katowice (around 3,000 models) and unique accessories, such as safety pins, brooches, stones, applications, chains and ribbons for any occasion. This is the right place to get everything you need for sewing – needles, threads, trimmings, buttons and, of course, sewing machines. We even provide on-site alterations. A visit to our haberdashery will certainly result in new ideas and inspirations. Our store also sells perfectly water-absorbing towels from German companies – Cawo and Move. These towels are 100% cotton and soft to the touch. We cooperate with reputable manufacturers such as Coats, Gutermann, DMC, YKK, Prym and Kuny. We import decorative ribbons, laces and buttons from Italy, France, Spain and Switzerland. We regularly visit trade shows in Paris, trying to adjust our supplies to current fashion trends. The open display of goods provides you with easy access and the ability to accurately see the products. When buying a sewing machine, we offer a practical presentation of the product, allowing you to test its operation; you can even use your own materials. We are planning to open more professional haberdashery shops in major Polish cities.

T: 324141721

Show on map

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.