newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej

PANEK S.A. powstała w 2000 roku w Lubinie na Dolnym Śląsku jako lokalna wypożyczalnia samochodów. Firma została założona i po dziś dzień jest rozwijana i zarządzana przez Macieja Panka, który dzięki determinacji i odpowiednio dobranej strategii w ciągu kilkunastu lat przeobraził małą, prowincjonalną firmę w ogólnopolskiego lidera branży mobilności samochodowej, oferując kompleksową usługę wynajmu na minuty, doby miesiące i lata.

Firma PANEK S.A. od wielu lat zaangażowana jest w działania ekologiczne, czego dowodem jest regularnie odświeżana flota pojazdów w usłudze wynajmu tradycyjnego, składająca się wyłącznie z samochodów spełniających najnowszą normę emisji EURO6, a w usłudze carsharingu postawiono głównie na niskoemisyjne samochody hybrydowe a także na stale zwiększający się udział samochodów w pełni elektrycznych.

CarSharing to system wypożyczania samochodów na minuty, godziny i dni za pomocą telefonu komórkowego. Płacisz tylko za czas i przejechane kilometry. Nie ponosisz kosztów paliwa, parkowania w strefach płatnego parkowania, przeglądów i ubezpieczenia. Zarejestruj się w systemie i korzystaj z samochodów. Znajdź auto na mapie aplikacji mobilnej PANEK CarSharing w Twoim telefonie, jedź, a potem zostaw samochód gdzie tylko chcesz w ramach strefy PANEK CarSharing.

Samochody firmy PANEK S.A. znajdują się na poziomie -3

W przypadku chęci odebrania samochodu wypożyczalni Panek z poziomu -3 konieczny jest wcześniejszy kontakt z biurem obsługi parkingu pod numerem telefonu: (32) 41 41 724

T: 665800000
www.panekcs.pl

Show on map

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.