newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej

Store opened during a pandemic Coronavirus COVID-19.

Hebe is a modern cosmetics store that provides its clients with a carefully selected and diverse assortment of facial, hair and body care products and offers encouraging price promotions and products that are sold only here because of exclusive sales license. It features a unique shopping atmosphere and high-quality service. Specially trained consultants will help you choose the right beauty product that will meet even your most demanding needs and expectations. As the store also has a special make-up zone, Hebe is the place to find something for everyone. Cosmetics enthusiasts will enjoy an assortment of personal care products, including professional cosmetics used in beauty salons, as well as a variety of fragrances. The products available in the store always fit in with the current trends and match the consumers’ expectations. Hebe cares not only about the beauty of their customers, but also their health. It offers dermocosmetics which are special items developed for precisely defined problems, dermatologically tested and made of natural ingredients. Additionally, you can purchase basic household goods. Hebe at Galeria Katowice is another store opened by the company in the Silesian Agglomeration. So far customers have had a chance to get to know Hebe in Chorzów, Gliwice, Bytom and Zabrze. The opening day at Galeria Katowice will provide customers with numerous attractions, discounts, contests, free make-up opportunities and expert tips. A special price offer is going to stand throughout the first week!

T: 692444157
www.drogeriahebe.pl

Show on map

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.