newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_news_v2

The bikes of the City of Gardens now in front of Galeria Katowicka

Bike rental points of the Culture Institution Katowice – the City of Gardens (Miasto Ogrodów) open for the new season, starting on Thursday, May 1.

A new location where you can rent a bike is Pl. Szewczyka just in front of Galeria Katowicka.

The remaining two locations are the Forest Park of the Valley of Three Ponds (Park Leśny Doliny Trzech Stawów) as well as the Gallery of the City of Gardens (Galeria Miasta Ogrodów), just a few steps from ul. Mariacka, at ul. Stanisława 4.

All willing to cycle can choose from 30 bikes, most of which are Romet single-track city bikes. A bike rented in one location can be returned in another one.

Bikes can be rented upon presenting a valid ID.

Opening hours of bike rental points:

Galeria Katowicka | Monday through Sunday, 12.00 pm – 8.00 pm

Galeria Miasta Ogrodów (Gallery of the City of Gardens) | Monday through Sunday, 12.00 pm – 8.00 pm

Three Ponds (Katowice Forest Park) | Wednesday through Sunday, 12.00 pm – 8.00 pm

Price list:

1 hour – PLN 2.00

3 hours – PLN 5.00

24 hours – PLN 10.00 (within the opening hours of the bike rental points)

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-803), przy Aleje Jerozolimskie 56C (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.