newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_news_v2

Tame a dragon at Galeria Katowicka on Saturday!

To celebrate the premiere of “How to Train Your Dragon 2,” Galeria Katowicka will turn into a Viking School this Saturday (June 28).

Numerous events will be held starting from noon – sword fights, pottery workshops, writing art lessons and many others. Guests will get a chance to taste old-style dishes that used to be popular among Vikings.

The Viking School also offers a lot of physical activities with elements of rivalry, incl. humming tops, tug-of-war and cabbage sword-cutting. Winners will get awards related to the movie.

Participation is free of charge.

Join and enjoy!

Viking fight show:

–          battles of infantry troopers using cold weapon, e.g. spears, swords, axes and alpenstocks;

–          duels;

–          historical outline;

–          army drills and battle lines;

–          battles between feuding clans/families.

Music background will be provided by Percival.

Competition and fun:

–          humming tops;

–          tug-of-war;

–          cabbage sword-cutting;

–          arranging help for an attacked castletown;

–          carrying onions on swords;

–          and many more.

Picture zone:

A king-s throne – sit down, put on a helmet, take an axe into your palm and feel like a Viking!

Historical crafts:

pottery;

stained-glass production;

writing art.;

horn-processing;

cooking (Viking dishes);

fishing;

honey-making;

herbalism.

Movie theater:

A tent in which guests can watch the film’s first part

Bungee run:

Obstacle course – not only for kids

Face painting:

Turning children into dragons

Art zone:

Drawing characters from the movie

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-803), przy Aleje Jerozolimskie 56C (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.