newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_news_v2

Scenery – Prelude. Win tickets to the Miuosha concert on the roof of Galeria Katowicka!

On June 9, at the Silesian Stadium in Chorzów, there will be a Settlement. It will be one of the largest ticket concerts of Polish artists in history. Two days earlier, on June 7, at Galeria Katowicka, a Prelude Concert will be organized. Miuosh with his band, NOSPR musicians and special guests will perform especially for the 20-person audience, which will be selected in our Facebook contest. An intimate concert will take place in a special place … on the roof of the Gallery! Rapper fans who will not be able to get tickets will be able to see the concert thanks to special screens set in a spectacular zone on the square in front of Galeria Katowicka. We invite you to play!

How to get a ticket?

To get a ticket for the Prelude on the roof of Galeria Katowicka concert, write the original stanza of the song, which will contain the words: Katowice, sky, sounds, city, tempo. The original text should be included in the commentary under the entry post on the profile of Galeria Katowicka on Facebook. The competition runs from 27 May to 3 June 2019 until 23.59.

FB_icoDo not wait! See POST COMPETITION and enter the fun right now!

From among the submitted applications, 20 people will be awarded. 10 of them will receive first category prizes in the form of double tickets for the concert on the Prelude Prelude on the roof of Galeria Katowicka. The next 10 winners will be awarded with double admission vouchers for the concert. Miuosh x Jimek x Smolik x NOSPR, organized on June 9, 2019, at 20.00 at the Silesian Stadium.

The list of winners will be published on June 4, 2019 in a commentary under the competition entry.

The full competition rules are available HERE! 

scenozstapienie_07.06

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.