newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_news_v2

GRAND OPENING OF 4FACES SHOP

On Wednesday, December 4, a long-awaited opening took place: at +2 level 4Faces opened its new shop. 4Faces is a unique concept promoting active lifestyle, it is a space created by people passionate about sports, fashion and design. 4Faces offers the best brands, experienced assistants and special education materials prepared in an original form. 4Faces shop covers 800 m2 in Galeria Katowicka – it has its own service and Body Centre.
During the official opening on December 6, the shoppers will be able to meet experts in various sport disciplines and healthy lifestyle. Mountain hikers will have the chance to meet Przemysław Sobczyk – Tatra Mountain guide, ultramarathoner, member of the Ski mountaineering national team, winner of the Ultra Run “Tarta Ridge 2013” (experienced tourist would need 3 days to finish the run, but he managed to reach the finish line in 9h 29min 29sec!). The shoppers will meet him in the trekking and running section of the shop. He also prepared a speech on: “How to prepare for trail running”.
Skiers will surely be interested in a meeting with Paweł Palichleb – Polish Freeride Champion, multiple finalist of Polish Championships and many other contests in Poland and abroad. 73% of his results gave him a place on the podium. Paweł Palichleb will be supporting the skiing section – he will help you select appropriate equipment, tell you how to prepare for the season and where to go skiing.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-803), przy Aleje Jerozolimskie 56C (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.