newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej – sprawdź listę otwartych lokali!
GK_refreszment_header_news_v2

Fairytale Holidays in the City – we invite you to performances on our Stage in the Gallery!

Are you wondering how to spend time with children during the winter spent in the city? We have a solution! We invite you to Galeria Katowicka for three beautiful theater performances. On February 18, on the Stage in Galeria, on the level of +2, you will be able to see “Fabryka zabawek”, “Kryształowa Królowa Śnieżgi” and “Matołek the Billy Goat”. Participation in the event is free – welcome!

Theatrical Monday, February 18, will start at 10:00 am one hour performance “Toy factory”. A musical tale tells the story of a magic studio and craftsman Stanisław who creates toys for children. It is in his workshop that puppets, bears, rompers, queues are created … that come alive at night.

The second of the theatrical stories is “The Crystal Queen of Snow” – a musical performance based on the fairy tale of Hans Christian Andersen. This is the story of Kaji whose heart has been turned into an icicle. His abandoned and worried sister begins the search, during which he encounters many dangers … The show will be between 14:00 and 15:00.GK_BAJKOWE FERIE W MIESCIE 2019 plakat

The last performance will take place between 18:00 and 19:00, and it will be “Koziołek Matołek and his adventures”, a moving tale about the adventures of a fun goat. Children along with the protagonist will visit various corners of the world, fight with a Samurai sword, discover verbal puzzles and learn about African songs.

The performances taking place as part of the Fairytale Holidays are intended especially for children up to the age of 10. Entry to the performances is free. You’re welcome!

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.