newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_news_v2

Even more fun during the Children’s Day!

Even more fun during the Children’s Day!

On Saturday, May 31, from 3.00 pm until 7.00 pm the Silesian Amusement Park will appear in front of Galeria Katowicka, at Pl. Szewczyka! The fun season at the Silesian Amusement Park starts on June 1 and all residents of Silesia are very welcome to visit the park.

The programme will cover:

– Quiz about the Silesian Amusement Park

– Ribbon performance

– Stilt tunnel

– Juggling show

– Klanza sheet games

– Giant Bubble Show (at: 3.00 pm, 3.30 pm, 4.00 pm, 4.35 pm, 5.00 pm, 5.30 pm)

On Children’s Day, June 1, at Pl. Szewczyka, special game zones will be prepared and from 12.00 pm until 7.00 pm at +2 level of Galeria Katowicka we will also provide numerous attractions associated with the RIO 2 film.

All visitors will have the chance to actively participate in our event and help us beat the record of the largest number of participants of a dance show. Every participant will receive a gift associated with the RIO 2 film. The visitors will also have the opportunity to test their dancing skills during a contest – “Show us your moves” – and to participate in dance workshops supervised by dance instructors.

An additional attraction will be the balloon workshops. Children and their parents will learn how to create balloon versions of Blu, Jewel and other parrots. In the tropical zone, there will be a face painting station and a craft station for children.

Participation in this special event is free of charge.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.