newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_news_v2

Estēe Lauder shop is now open

All women who love high quality, unique and exclusive cosmetics will now have the chance to enjoy the products of the world-famous cosmetic brand – Estēe Lauder which opened a new shop today in Galeria Katowicka. Katowice is the fourth city in Poland in which the American company opened their exclusive shop.

The offer of the shop in Galeria Katowica covers not only skin care and make-up products, but also fragrances. All products are innovative, technologically advanced and very efficient. Estée Lauder is also famous for the top quality of customer service.

„Beautiful Skin Studios™” are special consulting points where customers can compare the selected make-ups in three types of light: daylight, office light and evening light. An additional attraction is the iMatch™ Digital Shade Finder – an intuitive tool which works with every type of light. iMatch™ helps you find the appropriate foundation, adjusted to your needs and lifestyle, but most of all it helps you select the foundation which will perfectly match your skin tone. The zone of friendly contact offers a more personal, individual interaction between the customers and the beauty consultants. Original tools designed by Estée Lauder provide the possibility to enjoy a full beauty consulting service, but also allow the customers to feel comfortable during more spontaneous, shorter visits.

Estēe Lauder is one of the most famous cosmetic companies in the world. It was established in 1946 and gained popularity all over the world thanks to its technological innovations, elegance, luxuriousness and outstanding quality. Estée Lauder products are sold in more than 140 countries.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.