newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_news_v2

“Be safe” – the Mountain Volunteer Rescue Service event in Galeria Katowicka.

During the coming weekend, December 14-15, a special event will be taking place in Galeria Katowicka – “Be safe” – organised by the Polish Mountain Volunteer Rescue Service (GOPR). First aid trainings, contests and games for the youngest – these are just a few of the attractions prepared for this edition of the event. Autumn shopping with your family is a great opportunity to revise the basic safety rules during holidays, journeys or even everyday situations. This event aims at promoting safe behaviour and the rules of first aid. Pessimistic statistics presented by GOPR should remind us about the importance of education in these fields. GOPR had carried out thousands of interventions, expeditions and rescue operations last year in the Polish mountains. The most common reasons for misadventures are the reckless behaviour and failure to observe the safety rules during trips in the mountains. “Be safe” is an answer to that problem, as it should educate the tourists who are planning to visit the mountains and also other people about safety in everyday situations. Actions planned for this event aim at engaging children and teenagers and showing the adults how important the safety rules are in our lives. “Be safe” will be full of presentations, first aid trainings and meetings with professional GOPR mountaineers. This year, the shoppers will also have the chance to become potential bone marrow donors.

Tauron Foundation and DKMS, in cooperation with GOPR, will be encouraging shoppers to join the group of potential bone marrow donors.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-803), przy Aleje Jerozolimskie 56C (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.