newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_news_v2

Badminton zone on the square in front of Galeria Katowicka

Soon Katowice will become the global capital of badminton. On July 26, at the square in front of Galeria Katowicka, a warm-up will take place before the approaching World Championships in Badminton. The center area will turn into a professional pitch, where each of you will be able to test your skills, see how the professionals are doing on the court and take part in competitions with prizes.

On July 26, a large badminton zone will be built on the square in front of Galeria Katowicka. There will be a fully equipped playing field, where everyone will be able to try their hand at the game, also with known players. You will also be able to compete in many different competitions with prizes. In addition, the space will be filled with: information stands, a pneumatic balloon shaped like a shuttlecock, and deckchairs that guarantee a moment of respite after fights. During the event you will be able to meet Wojciech Palikija – Director of YONEX BWF WORLD SENIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS KATOWICE 2019 and Wiktor Trecki and Szymon Stokfisz – Polish Champions in Badminton for 19 years, ask them about the game technique or observe what the matches at the highest level look like.

The badminton zone will be open on July 26 at the square in front of Galeria Katowicka in the chair. 14: 00-17: 00. Participation in the event is free.

Strefa badmintona pod Galerią Katowicką_plakat

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.