newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_news_v2

April 2 – World Autism Awareness Day

On April 2, a number of objects in the world, including Galeria Katowicka, will be highlighted in blue as a sign of solidarity with people from the autism spectrum. We do not know much about how people from the autism spectrum perceive the world, with which force the stimuli and information from the environment reach them. We meet such people on the street, in the park or school, but rarely in the difficult, problematic space of the shopping center. And how is it with us? Convince yourself – we invite you to Galeria Katowicka on April 2.

We have prepared educational and information materials on the subject of autism spectrum for you. On this day, you will be able to visit the Mute Room, located on level + 1, intended for people with reduced efficiency of social functioning and reduced tolerance to stimuli resulting from the spectrum of autism. It was prepared in accordance with the guidelines and standards of the Metis Regional Methodological and Educational Center in Katowice, which deals with the professional development of teachers, pedagogues and psychologists on in the field of work with a child from the autism spectrum. On Tuesday, specialists from ROM-E Metis will explain why the room is dominated by subdued, light-beige colors and simple, comfortable and comfortable equipment. They will also talk about practical ways to create a friendly public space for people with autism spectrum, answer questions about autism, what it is, how to understand and accept it. You will also see how our tenants joined the action. And one more important information – symbolically on April 2, we inaugurate the so-called “quiet hours” (9:00 – 11:00) in our Center, during which music and advertising will be turned off in the common areas! “Quiet hours” will be every Saturday, in the chair. 9:00 – 11:00.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.