newsletter

Galeria Katowicka

Bezpieczne zakupy w Katowickiej
GK_refreszment_header_news_v2

A journey to the world of autism in Galeria Katowicka

Already on April 6, we invite you to watch a spectacle that will help to understand the world of people with the autism spectrum. It is with us, in the space of the shopping center, that you will be able to “touch” the world of autism. On the Stage in the Gallery, at +2, at 11:00 am, for the first time in the shopping gallery will be staged the spectacle “Undiscovered World” directed by Maciej Cierzniak, prepared by the Entertainment Theater from Chorzów. It is a journey to an undiscovered, alien to the “average” man, the world of people from the autism spectrum. A world as difficult as it is fascinating. Here you can see the everyday life in which ordinary, sometimes trivial things grow into big problems. It is also an interesting, unique world, full of passion, from which many discoveries were born. Travel to the “Undiscovered World” will allow you to understand the functioning of people with autism spectrum, and thus – accept.

– The performance is directed to everyone. Parents, teachers and pedagogues will help to better understand children and their “difficult behaviors.” Peers will teach support and acceptance to a friend or colleague who sometimes behave in a way that is incomprehensible to the environment, thus preventing aggression and stigmatization. different way – not better, not worse, but just different – says Katarzyna Niemotko from the Metis Regional Methodological and Educational Center in Katowice – The scenario of the performance was based, among others, on my many years of experience working with children from the autism spectrum. how to receive, perceive and experience everyday situations such a person.The scenario also used real stories told by parents of children from the spectrum – adds Anita Wieloch, teacher-consultant from the Metis Regional Methodological and Educational Center in Katowice.

The performance will be staged on the Stage in Galeria Katowicka at the level of +2 at 11:00. Admission is free. A short lecture on the functioning of people with autism spectrum in public space will take place before the performance.

 

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-839), przy ul. Towarowej 28 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.