1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЦИХ ПРАВИЛ

Ці правила встановлюють правила придбання та використання Подарункових карток, випущених компанією Crunch Payments Limited з місцезнаходженням у Брентвуді, і, зокрема, права та обов’язки Власників та Емітента Подарункових карток.

2 ВИЗНАЧЕННЯ
Фрази, що пишуться з великої літери в цих Правилах, мають наступні значення:

Торговець – підприємець, який здійснює господарську діяльність у Торговому центрі та приймає оплату за допомогою Подарункових карток як засіб оплати за свої товари або послуги;
Торговий центр – торговий центр, назва якого вказана на Подарунковій картці;
Робочий день – будь-який день з понеділка по п’ятницю, за винятком державних вихідних у Республіці Польща відповідно до чинного законодавства;
Картковий автомат – пристрій самообслуговування, що дозволяє купувати Подарункові картки, в тому числі оплачувати їх вартість за допомогою платіжної картки за допомогою платіжного терміналу, встановленого в пристрої;
Подарункова картка – передплачена платіжна картка, випущена Емітентом на пред’явника, яка дозволяє протягом строку її дії розраховуватися нею за товари або послуги, придбані виключно в Торговому центрі у Торговців, в межах наявного на картці поточного Балансу. Подарункові картки дозволяють здійснювати оплату за допомогою магнітної стрічки і не мають функціоналу замовлення безконтактних платіжних операцій;
Сума поповнення – Баланс Подарункової картки на момент її видачі Покупцеві;
Покупець – особа, яка придбала у Емітента, в тому числі через інших осіб, Подарункову картку в обмін на перерахування Емітенту грошових коштів у розмірі, що дорівнює Сумі поповнення Подарункової картки;
Строк дії Картки – період, що становить 12 місяців з дати активації Подарункової картки відповідно до правил, зазначених у § 4 Правил;
Власник – Покупець або будь-яка інша особа, яка використовує Подарункову карту для оплати товарів або послуг Торговця;
Пункт продажу – місце в Торговому центрі, в якому здійснюється продаж Подарункових карток за допомогою Заявок, оформлених для цього Торгового центру;
Правила – ці правила;
Баланс Подарункової картки – сума грошових коштів на Подарунковій картці;
Емітент – Crunch Payments Limited, з місцезнаходженням за адресою: Brentwood, Brent Hall Warley Gap, LittleWarley, Лондон, CM13 3DP, зареєстрована у Торговому реєстрі Великої Британії під номером 11929149.

3 ПРИДБАННЯ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК

 1. Емітент видає Покупцям Подарункові картки в обмін на отримані від Покупця грошові кошти в розмірі, що відповідає Сумі поповнення.
 2. Мінімальна Сума поповнення становить 50 злотих або вище, залежно від рішення Торгового центру.
 3. Максимальна Сума поповнення становить 1 000 злотих або 4 000 злотих і визначається на розсуд Торгового центру. Точну інформацію можна отримати, зателефонувавши до Служби обслуговування клієнтів за номером +48 22 188 1909 (вартість дзвінка згідно з тарифами оператора) або в Пункті продажу в Торговому центрі.
 4. Подарункова картка не може бути видана в обмін на кошти на іншій Подарунковій картці.
 5. Подарункові картки можуть розповсюджуватися на розсуд відповідного Торгового центру:
  a) у Пункті продажу відповідного Торгового центру або
  б) у Картковому автоматі, або
  в) на сайті www.finpay.pl, або
  г) на спеціальному сайті відповідного Торгового центру.
  Інформацію про канали розповсюдження Подарункових карток, доступні в конкретному Торговому центрі, можна отримати в цьому Торговому центрі або зателефонувавши до Служби обслуговування клієнтів за номером +48 22 188 1909 (вартість дзвінка згідно з тарифами оператора зв’язку).
 6. Придбання Подарункової картки в Пункті продажу може вимагати від Покупця надання персональних даних у випадках, зазначених у Політиці конфіденційності. Контролером даних є Емітент. Обсяг персональних даних, зазначених у першому реченні цього абзацу, та правила їх опрацювання викладені в Політиці конфіденційності.
 7. Разом з Подарунковою карткою Покупець отримує підтвердження поповнення Подарункової картки.
 8. Видача Подарункової картки, придбаної в Пункті продажу або в Картковому автоматі, відбувається одразу після сплати Суми поповнення.
 9. Правила та строки видачі Подарункових карток, придбаних на Інтернет-сайті, викладені в окремих правилах, доступних на Інтернет-сайті www.finpay.pl.

4 АКТИВАЦІЯ КАРТКИ

 1. Для того, щоб використовувати Подарункову картку, необхідно її активувати.
 2. Залежно від рішення Покупця, Подарункова картка, придбана в Пункті продажу, може бути активована:
  а) безпосередньо при її придбанні або
  б) у будь-який інший час протягом 12 місяців із дня видачі Покупцеві відповідної неактивної Подарункової картки за допомогою коду активації, наданого Покупцеві разом із неактивною Подарунковою карткою.
 3. Подарункова картка, що розповсюджується через Картковий автомат, активується при покупці.
 4. Правила та строки активації Подарункових карток, придбаних на Інтернет-сайті, викладені в окремих положеннях.
 5. Активація Подарункових карток, зазначених у підпункті 2 a) і в підпункті 3 вище, відбувається найпізніше протягом 30 хвилин з моменту видачі відповідної Подарункової картки Покупцеві.
 6. Для активації Подарункової картки, зазначеної в підпункті 2 б) вище, Власник повинен назвати в Пункті продажу або зателефонувавши до Служби обслуговування клієнтів за номером +48 22 188 1909 (вартість дзвінка згідно з тарифами оператора зв’язку) номер даної Подарункової картки та код для її активації, наданий Покупцеві під час придбання Подарункової картки. Код можна знайти на підтвердженні поповнення Подарункової картки. Активація Подарункової картки у випадках, зазначених у попередньому реченні, відбувається протягом 30 хвилин із моменту передачі даних, зазначених у попередньому реченні, до Пункту продажу або Служби обслуговування клієнтів.

5 ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ

 1. Подарункова картка може бути передана Покупцем третій особі, яка стає її Власником. Кожен Власник має право використовувати Подарункову картку.
 2. Подарунковою карткою можна розраховуватися тільки в тому Торговому центрі, для якого вона видана, за товари або послуги, придбані у Торговців. У деяких Торгових центрах Подарункова картка може не прийматися до оплати в певних магазинах (інформацію про перелік магазинів у даному Торговому центрі, в яких не приймається до оплати Подарункова картка, можна отримати у Пункті продажу Торгового центру, для якого вона була випущена, а також за телефоном Служби обслуговування клієнтів (вартість дзвінка згідно з тарифами оператора зв’язку)).
 3. Подарункова картка не може бути використана для зняття готівки в банкоматі або для оплати товарів чи послуг, що надаються поштою, по телефону, через мережу Інтернет, операторів мобільного зв’язку та каси самообслуговування, а також для здійснення інших транзакцій за відсутності Власника.
 4. Розрахунок за допомогою Подарункової картки можливий лише:
  а) протягом Строку дії Картки;
  б) якщо Подарункова картка була активована;
  в) якщо Подарункова картка не була пошкоджена або знищена таким чином, що її неможливо використати;
  г) в межах поточного Балансу Подарункової картки.
 5. Кожен Власник дає дозвіл на здійснення транзакцій із використанням Подарункової картки, підписуючи квитанцію про транзакцію.
 6. Транзакції з використанням Подарункової картки здійснюються в польських злотих.
 7. Баланс Подарункової картки щоразу зменшується на вартість товарів або послуг, за які було здійснено оплату за допомогою Подарункової картки.
 8. Власник не має права отримати здачу готівкою, якщо вартість товарів або послуг, за які він розрахувався за допомогою Подарункової картки, є меншою, ніж поточний Баланс на Подарунковій картці.
 9. У ситуації, коли вартість придбаних товарів або послуг перевищує поточний Баланс Подарункової картки, Власник зобов’язаний доплатити Торговцю різницю в ціні способом, прийнятним для відповідного Торговця, якщо Торговець дозволяє оплачувати свої товари і послуги частково за допомогою Подарункової картки, а частково за допомогою іншого способу оплати.
 10. Власник може розраховуватися Подарунковою карткою багаторазово, доки не буде вичерпано поточний Баланс Подарункової картки або не закінчиться Строк дії Картки. Власник може перевірити суму поточного Балансу Подарункової картки та Строк дії Картки:
  a) зателефонувавши до Служби обслуговування клієнтів за номером +48 22 188 1909 (плата за телефонний дзвінок згідно з тарифами оператора зв’язку)
  б) на сайті www.finpay.pl, ввівши номер Подарункової картки, який знаходиться на зворотному боці Подарункової картки над QR-кодом;
  в) у Пункті продажу або Картковому автоматі в Торговому Центрі, де була придбана Подарункова картка;
  г) відсканувавши смартфоном QR-код, який знаходиться на зворотному боці Подарункової картки.
 11. Подарункова картка не підлягає повному або частковому обміну на грошові кошти. Правила, викладені в попередньому реченні, також застосовуються, якщо всі кошти на Подарунковій картці не будуть використані протягом строку дії Подарункової картки.
 12. На кошти, накопичені на Подарунковій картці, не нараховуються відсотки.
 13. Подарункова картка не може бути поповнена після її придбання, за винятком випадків, коли Торговець повертає кошти за транзакцію на Подарункову картку. У такій ситуації повернення коштів на Подарункову картку не займе більше 7 днів з моменту їх отримання Емітентом від Торговця.

6 ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ

 1. Подарункова картка дійсна протягом наступних 12 місяців з моменту її придбання. Після закінчення 12 місяців із дати придбання Подарункова картка стає недійсною, а будь-який невикористаний Баланс на ній не підлягає поверненню.
 2. Власник має право поновити Подарункову картку протягом 90 днів з моменту закінчення Строку дії Картки. Поновлення Подарункової картки полягає у відновленні можливості використання коштів на Подарунковій картці на момент закінчення строку дії Подарункової картки, за вирахуванням комісії, що підлягає сплаті Емітенту за поновлення Подарункової картки. Кошти будуть доступні на новій Подарунковій картці.
 3. Для того, щоб поновити Подарункову картку, Власник повинен з’явитися до Пункту продажу або Карткового автомату в Торговому центрі, для якого була випущена Картка, маючи при собі Подарункову картку з вичерпаним терміном дії.
 4. Поновлення Подарункової картки відбудеться в той же день, коли Власник звернеться до Пункту продажу або Карткового автомату.
 5. У Власника можуть попросити надати додаткову інформацію, яка підтверджує, що він є законним Власником Подарункової картки.
 6. Строк дії Подарункової картки може бути продовжений максимум до 15 місяців з дати її активації. Таким чином, Власник може користуватися продовженою Подарунковою карткою протягом періоду від дати її поновлення до завершення 15-го місяця, рахуючи від дати її придбання. Після закінчення періоду, зазначеного в попередньому реченні, Подарункова картка стає недійсною, а невикористаний залишок на ній не підлягає поверненню. Повторне поновлення Подарункової картки є неможливим.
 7. За поновлення Подарункової картки Власник зобов’язаний сплатити комісію, зазначену в § 10 Правил. Плата вираховується Емітентом із суми коштів, доступних на поновленій Подарунковій картці перед її видачею Власнику.

7 ОБ’ЄДНАННЯ БАЛАНСІВ ПОДАРУНКОВИХ КАРТОК

 1. Власник має право об’єднати залишки на декількох Подарункових картках, випущених для одного і того ж Торгового центру, строк дії яких ще не закінчився. Для цього Власник повинен пред’явити Подарункові картки, Баланси на яких об’єднуються, у Пункті продажу в Торговому центрі, для якого були випущені Подарункові картки, що об’єднуються.
 2. За об’єднання коштів на декількох Подарункових картках Емітент стягує комісію, зазначену в § 10 Правил.
 3. Кошти будуть доступні на новій Подарунковій картці.
 4. Строк дії нової Подарункової картки закінчується через 12 місяців з дати її випуску.
 5. Неможливо об’єднати кошти з Подарункових карток, випущених для Торгового центру, для якого Подарункові картки не розповсюджуються в Пункті продажу.

8 ВТРАТА АБО ПОШКОДЖЕННЯ ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ

 1. У випадку, якщо для придбання Подарункової картки Емітент вимагає від Покупця надання Емітенту персональних даних Покупця відповідно до Політики конфіденційності, Власник може заблокувати Подарункову картку, яка була ним втрачена або пошкоджена. Для цього Власник повинен звернутися до Служби обслуговування клієнтів за номером +48 22 188 1909 (вартість дзвінка згідно з тарифами оператора зв’язку).
 2. Для того, щоб заблокувати Подарункову картку, Власник зобов’язаний надати дані Покупця Подарункової картки.
 3. У разі блокування Подарункової картки Емітент блокує можливість використання заблокованої Подарункової картки та видає Власнику нову Подарункову картку замість заблокованої Подарункової картки. Баланс нової Подарункової картки дорівнює загальній сумі коштів, що залишилися на заблокованій Подарунковій картці на момент блокування, за вирахуванням комісії, стягнутої Емітентом відповідно до § 10 Правил. Нову Подарункову картку можна отримати в Пункті продажу в Торговому центрі, для якого була видана Картка.
 4. Строк дії Картки, виданої замість заблокованої Подарункової картки, закінчується через 12 місяців з дати її видачі.

9 ПОВЕРНЕННЯ ПОДАРУНКОВОЇ КАРТКИ

 1. 1. Покупець, якого для придбання Подарункової картки попросили надати персональні дані відповідно до Політики конфіденційності, може відмовитися від договору про придбання Подарункової картки та повернути її Емітенту, якщо:
  a) не минув 14-денний строк з моменту придбання Подарункової картки
  б) Покупець здає Подарункову картку Емітенту в Пункті продажу, в якому була придбана Подарункова картка;
  в) Баланс Подарункової картки дорівнює Сумі поповнення;
  г) Покупець пред’явить платіжну картку з тим же номером, що і платіжна картка, якою було сплачено Суму поповнення, у випадку, якщо поповнення Подарункової картки було здійснено платіжною карткою.
 2. Власник, який не є Покупцем, не має права відмовитися від договору придбання Подарункової картки та повернути її Емітенту.
 3. Після відмови Покупця від договору придбання Подарункової картки та повернення Подарункової картки Емітенту відповідно до положень пункту 1 вище, Емітент повертає Покупцю грошові кошти в сумі, що дорівнює Сумі поповнення Подарункової картки, у той самий спосіб, у який Покупець перерахував Емітенту грошові кошти за придбання Подарункової картки, з урахуванням того, що Торговий центр, у якому було придбано Подарункову картку, може визначати спосіб повернення грошових коштів Покупцю (детальну інформацію можна отримати у відповідному Торговому центрі або за телефоном Служби обслуговування клієнтів. Вартість телефонного дзвінка згідно з тарифами оператора зв’язку).
 4. Правила повернення Подарункових карток, придбаних на сайті, визначені в окремих положеннях.

10 КОМІСІЇ

Емітент стягує такі комісії:

 1. a) за поновлення коштів на Подарунковій картці: 30 злотих
  б) за видачу нової Подарункової картки замість втраченої або пошкодженої Подарункової картки у випадках, зазначених у Правилах: 30 злотих;
  в) за об’єднання коштів з декількох Подарункових карток: 3 злотих за кожну картку, використану в процесі об’єднання коштів, тобто плата за об’єднання коштів з 2 Подарункових карток становитиме 3 злотих за кожну картку, з якої будуть переведені кошти, і 3 злотих за нову Подарункову картку, на яку будуть переведені кошти. Це означає, що загальна комісія у наведеному прикладі становитиме 9 злотих.

11 СКАРГИ

 1. Будь-які скарги, що стосуються невиконання або неналежного виконання Емітентом послуг, передбачених цими Правилами, можуть бути пред’явлені:
  а) електронною поштою на адресу Служби обслуговування клієнтів: karta@finpay.pl;
  б) у письмовій формі на адресу FinPay sp. z o.o. ul. Tuwima 8/2, 42-217 Częstochowa.
 2. До скарги рекомендується додати документи, які її обґрунтовують і можуть бути корисними при вирішенні скарги.
 3. У випадку скарги щодо Подарункової картки, пошкодженої настільки, що вона не може бути використана належним чином, Власник зобов’язаний доставити Подарункову картку, до якої відноситься скарга, разом зі скаргою. Якщо скаргу буде прийнято, Емітент видасть Власнику нову Подарункову картку, на яку буде зарахована сума, еквівалентна сумі коштів, накопичених на пошкодженій Подарунковій картці на момент її передачі Емітенту. Строк дії Подарункової картки, виданої замість пошкодженої Подарункової картки, становить 12 місяців з дати зарахування коштів на неї.
 4. Емітент розглядає будь-які скарги, що стосуються Подарункових карток, протягом 14 днів з дати отримання скарги. Про рішення за скаргою Власник буде поінформований у письмовій формі на адресу (включаючи адресу електронної пошти), зазначену в скарзі.
 5. Положення Правил не впливають на права Покупців або Власників, передбачені загальноприйнятим законодавством.

12 ОПРАЦЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Контролером персональних даних, які опрацьовуються у зв’язку з розповсюдженням та використанням Подарункових карток, а також у зв’язку з поданням та розглядом скарг, є Емітент.
 2. Обсяг даних, які збираються та опрацьовуються у зв’язку з розповсюдженням та використанням Подарункових карток, щоразу залежить від вартості поповнення Подарункової картки, тобто від балансу Подарункової картки на момент її видачі Покупцеві.
 3. У випадку Подарункової картки, вартість поповнення якої не перевищує 1 000 злотих, Емітент опрацьовує дані в обсязі, необхідному для виконання договору про видачу Подарункової картки, включаючи дані Подарункової картки, в тому числі її номер, вартість поповнення, історію списань, поточний баланс Подарункової картки та адресу електронної пошти, якщо Покупець погодиться отримати підтвердження про поповнення Подарункової картки на вказану адресу електронної пошти.
 4. У разі подання скарги, пов’язаної з використанням Подарункової картки, будуть додатково зібрані та опрацьовані персональні дані Покупця або Власника та/або їхніх представників, що містяться в заяві про скаргу та зібрані у зв’язку з її розглядом. До них відносяться ідентифікаційні та контактні дані, а також інформація, що стосується скарги та її розгляду Емітентом.
 5. У випадку Подарункової картки, вартість поповнення якої перевищує 1 000 злотих, на додаток до даних, зазначених вище, з метою верифікації Покупця та осіб, які представляють Покупця, будуть зібрані та опрацьовані додаткові персональні дані Покупця та/або його представника, включаючи ім’я, прізвище, адресу проживання, адресу електронної пошти, номер телефону, а також серію та номер посвідчення особи при оплаті готівкою.
 6. У випадку, якщо вартість придбаних Подарункових карток перевищує суму 4 000 злотих, Емітент буде збирати та опрацьовувати серію та номер посвідчення особи, незалежно від обраної форми оплати.
 7. Надання даних є добровільним. Однак у деяких випадках ненадання даних може призвести до того, що Емітент не зможе укласти договір про видачу Подарункової картки або про використання Подарункової картки, а також до того, що Емітент не зможе розглянути скаргу щодо використання Подарункової картки, прийняти заяву про відмову від договору придбання Подарункової картки або дозволити блокування Подарункової картки.
 8. Детальну інформацію про правила опрацювання персональних даних Емітентом можна знайти в Політиці конфіденційності.

13 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Приймаючи Подарункову картку, Покупець приймає зміст Правил і зобов’язується дотримуватися їх положень. Покупець і кожен наступний Власник зобов’язаний ознайомити особу, якій він передає Подарункову картку, зі змістом Правил. Приймаючи Подарункову картку, Власник приймає зміст Правил і зобов’язується дотримуватися їх положень.
 2. Договір Подарункової картки, укладений на підставі Правил, укладається польською мовою.
 3. Покупець і Власник можуть звертатися до Емітента з приводу послуг, що надаються відповідно до Правил:
  a) у письмовій формі за адресою: FinPay sp. z o.o. ul. Tuwima 8/2, 42-217 Częstochowa;
  б) електронною поштою на адресу karta@finpay.pl;
  в) зателефонувавши до Служби обслуговування клієнтів за номером +48 22 188 1909 (вартість дзвінка згідно з тарифами оператора зв’язку).
 4. Правила опрацювання персональних даних у зв’язку з укладенням та виконанням договору, укладеного на підставі Правил, викладені в Політиці конфіденційності.
 5. Зміст Правил, а також Політики конфіденційності доступний на сайті www.finpay.pl та в Пунктах продажу.
 6. До всіх питань, не врегульованих Правилами, застосовуються положення Цивільного кодексу, а якщо Покупець або Власник є споживачем, то також положення Закону “Про права споживачів” від 30 травня 2014 року.
 7. Спори, які не можуть бути вирішені за згодою Сторін, вирішуються в суді загальної юрисдикції за місцем проживання або місцезнаходженням Покупця або Власника.