newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_opening_hours

Stokrotka

Monday – Saturday 7:00 am – 10:00 pm
Sunday 9:00 am – 9:00 pm

More

Żabka

Monday – Saturday 7:00 am – 10:00 pm
Sunday 9:00 am – 9:00 pm

More

Citi Handlowy

Monday – Friday 9:00 am – 7:00 pm

More

Samsung Service Plaza

Monday – Friday 9:00 am – 7:00 pm
Saturday 10:00-17:00

More

Starbucks

Monday – Saturday 8:00 am – 9:00 pm
Sunday 10:00 am – 8:00 pm

More

Pizza Hut

Monday – Saturday 9:00 am – 9:00 pm
Sunday 10:00 am – 8:00 pm

More

Sushi Do

entrance: Plac Szewczyka
Monday – Thursday 11:00 am – 9:00 pm
Friday – Saturday 11:00 am – 10:00 pm
Sunday 12:00 am – 9:00 pm

More

Mount Blanc

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Lodomania

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Grycan

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Subway

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Burger King

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

McDonald’s

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Express Kuchnia Marche

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Mięta Malina

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Mihiderka

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

BoBoQ

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Salad Story

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Bon Apetito

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

KFC

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Pizza Dominium

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Multikino

Multikino is opened half an hour before the first show. Actual repertoire you will find HERE.

We are open every Sundays form 11:00 am to 9:00 pm.

More

Fit 4 Kids

Sunday 11:00 am – 9:00 pm

More

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-803), przy Aleje Jerozolimskie 56C (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Enter your phone number to receive special offers
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MALE
  • FEMALE
WHAT DOES ME INTEREST
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
I accept the Terms of Service.