newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_aktualnosci

Wykłady Otwarte na antresoli – 9.04

W środę, 9 kwietnia br., w godzinach 16:00 – 19:30 w ramach X Studenckiego Festiwalu Nauki, największego wydarzenia promującego dyskurs akademicki w regionie, na antresoli Galerii Katowickiej odbędą się Wykłady Otwarte z udziałem pracowników naukowych z Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Zarządzania UŚ:

1. Godz. 16:00-16:30, dr hab. Piotr Wróblewski, „Konsumpcja – zabójcza aplikacja Zachodu?”

Dr hab. Piotr Wróblewski – doktor habilitowany, socjolog kultury, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Opolu. Autor książek „Społeczność czeska w Zelowie” (1996) oraz „Mobilizacja i konflikt etniczny” (2007). Prowadzi projekt badawczy „Socjologia mody. Formy ubioru i fasady osobiste studentów”.

2. Godz. 16:45-17:15, prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, „Kapitał psychologiczny a szczęście w życiu i kariera zawodowa”

Prof. Barbara Kożusznik jest psychologiem specjalizującym się w problematyce psychologii organizacji i zarządzania, autorką 24 książek autorskich lub współautorskich, ponad 90 artykułów naukowych poświęconych problematyce kierowania, doskonalenia pracy zespołów pracowniczych oraz rozwoju i doskonalenia skuteczności działania także w roli menedżera oraz około 30 niepublikowanych prac na temat diagnozowania psychospołecznego stanu organizacji i wprowadzania zmian organizacyjnych. Zainteresowania naukowe prof. Barbary Kożusznik skupiają się na zagadnieniach efektywności pracy kierownika oraz na problematyce efektywności funkcjonowania zespołów pracowniczych, jak również na praktycznym zastosowaniu wyników badań do praktyki zarządzania.

3. Godz. 17:30-18:00, dr Barbara Smorczewska, „Nawigowanie karierą”

Zainteresowania naukowe dr Barbary Smorczewskiej opierają się na psychologii pracy i organizacji, psychologii kariery, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz indywidualnymi celami zawodowymi młodych osób. Współpracuje stale z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz European Association of Work and Organizational Psychology.

4. Godz. 18:15-18:45, dr Dariusz Kajewski, „Odkrywanie tajemnic fizyki”

Dr Dariusz Kajewski zajmuje się badaniami właściwości ferroelektrycznych w ciele stałym w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem jego zainteresowania jest również mikroskopia bliskich oddziaływań, która pełni ważną rolę w nanofizyce. Chętnie angażuje się w popularyzację fizyki. Jest jednym z założycieli „Śląskiej Kawiarni Naukowej”.

5. Godz. 19:00-19:30, prof. zw. dr hab. Henryk Fontański, „O Łemkach i ich języku”

Zainteresowania naukowe prof. Henryka Fontańskiego skupiają się wokół językoznawstwa wschodniosłowiańskiego oraz językoznawstwa konfrontatywnego. Dotyczą przede wszystkim składni języka rosyjskiego w konfrontacji z językiem polskim w ujęciu komunikacyjno-funkcjonalnym oraz opisu gramatycznego współczesnego języka Łemków. Zajmował się również statystyką językową, teoretycznymi podstawami badań konfrontatywnych, jak również zagadnieniami dydaktycznymi.

Newsletter

Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa) w celu otrzymywania newslettera Galerii Katowickiej.

Zostałam/-łem poinformowana/-ny, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera Galerii Katowickiej. Zostałam/-łem poinformowana/-ny o przysługujących mi prawach, tj. prawie dostępu do moich danych, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania moich danych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa) w celach marketingowych, w szczególności wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu treści marketingowych i informacji handlowych.

Zostałam/-łem poinformowana/-ny, że podanie danych jest dobrowolne. Zostałam/-łem poinformowana/-ny o przysługujących mi prawach, tj. prawie dostępu do moich danych, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania moich danych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.