newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_aktualnosci

TU i TERAZ! Pierwsze gościnne spektakle na Scenie w Galerii

Scena Teatru Śląskiego w Galerii Katowickiej zaprasza na dwa pierwsze spektakle rozpoczynające przegląd laureatów konkursu TU i TERAZ organizowanego przez Teatr Śląski. W najbliższą sobotę, 14 stycznia, o godz. 19:00, na Scenie w Galerii wystąpią przedstawiciele Teatru Naumionego z Ornontowic w spektaklu pt. „Kopidoł”. Jest to tragikomiczna opowieść o losach wielopokoleniowej rodziny, której codzienność zakłóca śmierć seniora rodu. W przedstawieniu możemy przyjrzeć się tradycjom i obrzędom, które przez wiele pokoleń były kultywowane w okolicach Górnego Śląska. Następnie, 20 stycznia, o godz. 19:00, na Scenie zaprezentowany zostanie choreograficzny eksperyment „#DBRMPP” inspirowany prozą Doroty Masłowskiej. Jest to praca Katarzyny Gorczycy i Oskara Malinowskiego z Łodzi, która została nagrodzona m.in. na Warszawskiej Platformie Tańca. To balansująca na granicy wzruszenia i dobrej zabawy podróż po świecie kiczu, opowieść o szybkim zaspokajaniu potrzeby bycia z drugą osobą.

Kolejni goście pojawią się na Scenie w Galerii 26 i 29 stycznia oraz 9 i 22 lutego.

Wszystkie spektakle odbędą się na Scenie w Galerii, poziom +2 Galerii Katowickiej (Katowice, ul. 3 Maja 30). Przegląd jest jednym z wydarzeń w ramach Projektu Wyższy Poziom realizowanego przez Galerię Katowicką we współpracy z instytucjami kultury.

Bilety na spektakle są już w sprzedaży. W kasie można nabyć także specjalny bilet łączony na 3 wybrane dni (poza 29.01) dla 1 osoby w cenie 45 zł.

PLAKAT_TUiTERAZ_GK

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Aleja Jana Pawła II 22 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.