newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_aktualnosci

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET – HAPPENING NA PLACU SZEWCZYKA

W piątek, 1 grudnia, na Placu Szewczyka przed Galerią Katowicką, odbędzie się happening przeciw przemocy wobec kobiet, organizowany przez Komendę Miejską Policji w Katowicach i Fundację Podaruj Nadzieję. Pojawią się białe wstążki i balony oraz konsultacje ze specjalistami ds. przeciwdziałania przemocy domowej – wszystko po to, żeby okazać solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie doświadczających przemocy. Wolontariuszy i policjantki można będzie spotkać na Placu w godzinach od 12.00 do 16.00.

Międzynarodowa kampania „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” ma na celu wyeliminowanie wszelkich form łamania praw kobiet oraz podniesienie świadomości, że wszelkie formy przemocy – również ze względu na płeć – stanowią pogwałcenie praw człowieka. Zadaniem kampanii jest również wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by przeciwdziałać przemocy.

1 grudnia policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i wolontariusze Fundacji Podaruj Nadzieję będą rozdawać przechodniom białe wstążki i balony na znak osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcami przemocy i będą reagować, widząc przemoc wobec kobiet i dzieci.

Przed Galerią Katowicką pojawi się także stanowisko specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy, gdzie będzie możliwość zasięgnięcia porady ekspertów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej katowickiego MOPS, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-803), przy Aleje Jerozolimskie 56C (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Estlin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.