newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_aktualnosci

Oddaj krew przed Galerią Katowicką!

„Nie przechodź obojętnie – oddaj krew przed Galerią Katowicką!” pod takim hasłem Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Katowicach prowadzi nową akcję zbierania krwi. Ambulans RCKiK oczekuje na dawców w każdy poniedziałek, w godzinach 10-17, na placu Szewczyka przed Galerią Katowicką. Zmiana dotychczasowej lokalizacji zbiórki krwi nastąpiła po sukcesie tegorocznej Wampiriady.

– Tegoroczną Wampiriadę, czyli akcję prowadzoną w specjalnym ambulansie – Wampirobusie, w którym nasi pracownicy przebrani są za wampirzyce, wampiry i wiedźmy, zorganizowaliśmy w nowej lokalizacji. Zamiast na Rynku, stanęliśmy przed Galerią Katowicką. Zgłosiło się tylu dawców, że musieliśmy sprowadzić drugi ambulans! Tak narodził się pomysł na cotygodniowe akcje w tym dokładnie miejscu, na placu Szewczyka – mówi Aleksandra Dyląg z RCKiK w Katowicach.

Wyniki pierwszej poniedziałkowej zbiórki krwi przed Galerią Katowicką są obiecujące. Zgłosiło się 49 osób,  z których 30 oddało krew. Dla porównania, tydzień przed Wampiriadą (21 października) na katowickim Rynku chęć oddania krwi wyraziły 22 osoby, po weryfikacji krew oddało 14 dawców. W tegorocznej Wampiriadzie na placu Szewczyka zarejestrowało się 111 osób, krew pobrano od 76 osób zbierając rekordową ilość – ponad 34 litrów krwi.

– Apelujemy, by nie przechodzić obojętnie i oddawać krew przed Galerią Katowicką. Zapraszamy do ambulansu na placu Szewczyka, w każdy poniedziałek w godz. 10.00-17.00. Mamy nadzieję, że dawcy przyzwyczają się do nowego miejsca i zbiórki krwi będą nadal cieszyły się takim powodzeniem – zachęca Aleksandra Dyląg.

Galeria Katowicka, podobnie jak w przypadku Wampiriady, jest partnerem poniedziałkowych akcji RCKiK w Katowicach.

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Aleja Jana Pawła II 22 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.