newsletter

Galeria Katowicka

GK_refreszment_header_aktualnosci

Oddaj krew – Światowy Dzień Krwiodawcy z Galerią Katowicką!

Już w najbliższą środę, 14 czerwca, w godzinach 10:00 – 17:00, zapraszamy na Plac Szewczyka przy Galerii Katowickiej, gdzie przeprowadzona zostanie specjalna akcja z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. W tym dniu każdy będzie mógł podarować swoją „kropelkę” w specjalnym ambulansie, a wolontariusze odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące procesu oddawania krwi. Ci, którzy zdecydują się na ten gest, otrzymają niespodziankę przygotowaną przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz sponsorów.

Na stoisku NFZ będzie też można odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, dowiedzieć się o badaniach profilaktycznych, pobrać login i hasło do Zintegrowanego Profilu Pacjenta. W ramach kontynuacji akcji „Środa z Książką” będzie też można podarować książce drugie życie, w zamian zabierając inne, wybrane tytuły, do domu.

Serdecznie zapraszamy!

Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Aleja Jana Pawła II 22 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu aby otrzymywać oferty specjalne
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Projekt Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Galerii Katowickiej w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne - telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

  • MĘŻCZYZNA
  • KOBIETA
CO MNIE INTERESUJE
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.
Zapoznałam/-łem się z treścią Regulaminu.